About SafePort MarineOm SafePort Marine

SafePort Marine is a supplier of electronics and electrical systems to sail – and
motorboats.
We develop and manufacture our products based on the collective experience and
knowledge within the company as well as the need and demand of our market.

info@safeportmarine.seSafePort Marine är en leverantör av elektronik och elsystem till segel – och
motorbåtar.
Vi utvecklar och tillverkar våra produkter utifrån den samlade erfarenhet och
kunskap som finns inom företaget samt behovet och kravet från vår marknad.

info@safeportmarine.se