Om SafePort Marine

SafePort Marine är en leverantör av elektronik och elsystem till segel – och
motorbåtar.
Vi utvecklar och tillverkar våra produkter utifrån den samlade erfarenhet och
kunskap som finns inom företaget samt behovet och kravet från vår marknad.

info@safeportmarine.se