[:en]Fuel Economy Diesel Fuel[:sv]Bränsleflödesmätare Diesel[:]

[:en]

Fuel economy meter BFM24T for diesel fuel.

A fuel economy meter increases each boat’s scope by providing information about the boat’s fuel consumption and the optimal speed.
Now you can drive your boat without having to worry about fuel shortage. Safe Port Marine fuel economy meter BFM24T gives you more than peace of mind and increased running time, it also provides better fuel economy by allowing you to find the optimum engine speed . Most boat owners can save between 10% -15 % on the fuel bill by driving the boat at the ”right” speed. The economy meter also makes it possible to quickly detect abnormal consumption due to engine problems , improperly trimed gear or wrong propeller.
The fuel economy meter measures the current consumption in liters per hour , liters since last engine start , the number of liters since the last refueling ( manual reset at each refueling) and total fuel consumed ( resettable ) and total operating time .
Can be fitted to all outboard and inboard engines.

The fuel economy meter measures:

 • current consumption in liters/hours, liters/minutes or liters/nautical mile (requires GPS).
 • the number of liters since the last refueling
 • liters used on last trip
 • total fuel consumed
 • total operating time
 • fuel level in fuel tank
 • time/distance to go (requires GPS).
 • history of latest fuel consumption

Can be fitted to all diesel engines, available with or without GPS receiver.
GPS models is delivered med GPS-receiver and external GPS antenna.

BFM24TD for one engine
Price BFM24TD : 7995:- incl. VAT.
Price BFM24TD-GPS : 8995:- incl. VAT.

BFM24TD-2 for two engines
Price BFM24TD2-GPS : 14995:- incl. VAT.

Long flow sensor cable, length 10m.
Price BFM-CABLE-10M : 349:- incl. VAT.

space

Fuel flow

Fuel volume

Night view

space
Speed and course

Flow sensor

Ease of Installation
Installing a fuel economy meter is relatively simple and can be performed by DIY.

Supply voltage : 10 -16V
Power consumption: 130 mA
Size: 74x52x14 mm
Display: TFT 2.4 ” 320×240 pixel
Diameter fuel hose : 8/10/12 mm interior.
Fuel flow : up to 300 liters / hour

Video showing menu options

Menu

Made in Sweden.

InkopplingDatabladInkopplingManual

Future product
NMEA2000 interface BFM-N2K

Only 995:- incl. VAT

[:sv]

Bränsleflödesmätare BFM24TD för diesel.

En bränsleflödesmätare ökar varje båts räckvidd genom att ge information om båtens bränsle-förbrukning och den mest optimala hastigheten.
Nu kan du spendera mer tid på båtkörandet utan att behöva oroa dig för att bränslet inte skall räcka tillbaka hem. SafePort Marines bränsleflödesmätare BFM24TD ger dig mer än sinnesro och ökad gångtid, den ger också bättre bränsleekonomi genom att du kan hitta optimalt motorvarvtal. De flesta kan spara mellan 10%-15% på bränsleräkningen genom att köra båten i ”rätt” hastighet. Flödesmätaren gör det också möjligt att snabbt upptäcka onormalt stor bränsleförbrukning pga. motorproblem, felaktigt trimmat drev eller felvinklad propeller.

Flödesmätaren mäter:

 • förbrukning i liter/timme, liter/minut eller liter/distansminut (kräver GPS).
 • antal liter sen senaste motorstart
 • antal liter för en resa (nollställes manuell vid resans start)
 • totalt förbrukat bränsle
 • total drifttid
 • bränslenivå i tanken (kräver att man matar in påfylld volym vid tankning)
 • tid/distans (kräver GPS) kvar tills tanken är tom.
 • aktuell kurs och hastighet (kräver GPS) .
 • historik över senaste förbrukningen

Ansluts på tillflödet och returflödet på din dieselmotor. Finns i två versioner, med eller utan GPS.

Fri frakt inom Sverige

BFM24TD-GPS levereras med GPS mottagare och extern GPS antenn.
Som option finns det flödesgivare för bränsleslang med en invändig diameter på 10mm/12mm. Skicka e-post i samband med beställning till info@safeportmarine.se om detta önskas.

BFM24TD för en motor
Pris BFM24TD : 7995:- inkl moms.

Lagerstatus: Leverans inom 20 dagar.

Pris BFM24TD-GPS : 8995:- inkl moms.
Lagerstatus: Leverans inom 20 dagar.

BFM24TD-2 för dubbla motorer
Pris BFM24TD2-GPS : 14995:- inkl moms.
Lagerstatus: Ej på lager.

Långt kablage till flödesgivare, längd 10m isf. normala 5m. Det behövs 2 stycken till en motor.

Pris BFM-CABLE-10M : 349:- inkl moms.

Lagerstatus: Leverans inom 15 dagar.

space

Bränsleförbrukning

Bränslevolym tank

Bränsleförbrukning nattläge

space
Hastighet och Kurs

Flödesgivare

Vilken modell skall jag välja?
Om du vill kunna mäta bränsleförbrukningen i liter per distansminut så behövs en GPS enhet, du ska då välja flödesmätaren BFM24TD-GPS, nöjer du dig med mätning av förbrukning per timme eller minut väljer du BFM24TD.

Enkel installation
Att installera en bränsleflödesmätare är relativt enkelt och kan utföras av ”Gör det självare”.

Matningsspänning: 10-16V
Strömförbrukning: 130 mA
Storlek: 74x52x14 mm
Display: TFT 2.4″ 320×240 pixel
Diameter bränsleslang: 8/10/12mm invändig.
Bränsleflöde: max 300 liter/timme
Kabellängd till flödesgivare: 5m

Video med menyhantering

Menyhantering

Tillverkad i Sverige.

InkopplingDatabladInkopplingManual

Kommande produkt
NMEA2000 interface BFM-N2K
Visa bränsleförbrukningen i din befintliga NMEA2000 kompatibla plotter genom att ansluta en BFM-N2K modul till din flödesmätare.
Endast 995:- inkl. moms

[:]