[:en]SafetyMOB – Wireless kill cord[:sv]SafetyMOB – Trådlöst dödmansgrepp[:]

[:en]

Fishing mode

Every year there is several serious boating accidents where the driver falls overboard and the kill cord has not been used.
If you fall overboard there is a great risk that the boat automatically turns and you get run over, or it continues straight ahead while maintaining speed.
The SafetyMOB system consists of a helm unit attached to the life jacket or the driver and a boat unit that is mounted in the boat. The helm unit communicates constantly with the boat unit which is connected to the boat’s existing emergency stop, if you fall overboard the communication is interrupted and the engine stops.
After the system is triggered for man overboard, the engine can be restarted by switching off the SafetyMOB system and after that start the engine as usual.
If you have forgotten to bring the helm unit you can run the boat as usual, the system is not activated until a helm unit are in close proximity to the boat unit on startup.
The SafetyMOB system works on both outboard and inboard engines, gasoline and diesels with electronic stop.

Price SafetyMOB – DMG: 1995:- incl. VAT.

If you are located in the UK you can order SafetyMOB-DMG at our UK web shop, www.safetymob.nu

Technical specification
Boat unit
Operating voltage: 10-16V DC
Current consumption: 10mA
External relay: 12V/1A
Indicator light: 100mA/12V
Protection: IP66
Dimension: 76x53x13 mm

Helm unit
Battery: CR2032 3V Lithium
Operating time: exceeding 1 year
Range: 10-15m
Opeating temp: -20 to+50 deg C
Weight: 25g
Protection: IPX7
Dimensions: 60x30x11 mm

space

SafetyMOB

Centralenhet

Förarenhet

space
Förarenhet

Ease of installation
Installing a SafetyMOB central unit is relatively easy and can be performed by ”DIY”.
The boat unit´s cabling for emergency stop is connected in parallel or in series with the existing emergency stop. The boat’s existing emergency stop will continue to function as normal. It is possible to connect an indicator light showing the current state of the system. It is also possible to connect an external relay to for instance stop an electric motor (trolling motor).
The boat unit is preferably mounted close to the steering wheel so that the distance to the driver is minimized, this makes the system less sensitive to radio interference.

If you lose your helm unit you can buy a new one and register it to the system.

Made in Sweden.

InkopplingDatabladInkopplingManual

[:sv]

Nu med fiskeläge för alla som fiskar från sin båt

Varje år sker allvarliga båtolyckor där föraren faller i vattnet och där dödmansgreppet inte använts.
Hur ofta använder du ditt dödmansgrepp?
Ramlar du i vattnet är risken stor att båten automatiskt girar och du blir överkörd, eller så fortsätter båten rakt fram med bibehållen hastighet.

Systemet består av en förarenhet som fästs i flytvästen eller hängs runt halsen och en centralenhet som monteras i båten.
Förarenheten kommunicerar hela tiden med centralenheten som är kopplad till båtens befintliga nödstopp – dödmansgrepp, faller du överbord bryts kommunikationen och motorn stannar.
Systemet stoppar i normalläge motorn efter ca: 4 sekunder från det att kommunikationen brutits. Därefter stoppar båten nästan omedelbart pga vattnets motstånd. Efter att systemet utlöst för man-överbord kan motorn återstartas av eventuella passagerare.

Om man aktiverat fiske/lågfarts-läge stoppas motorn efter ca:20 sekunders kommunikationsavbrott.
Vid ett avbrott avger den inbyggda summern korta pip för att uppmärksamma detta, man har då möjlighet att flytta sig lite närmare centralenheten så att kommunikationen kan återupptas igen innan motorn stoppas.

När batteriet i förarenheten börjar ta slut fås ett batterilarm var sjätte sekund under den första minuten. Man har då minst 1 månad på sig att byta batteri. Tar batterierna slut i förarenheten under gång, kommer motorn att stoppas en gång. Därefter är det bara att starta motorn igen, precis som vanligt. Du kan använda båten som vanligt och starta och stoppa hur många gånger som helst, systemet blir aktivt igen när du sätter in nytt batteri i förarenheten.
Förarenheten går automatiskt ned i vila efter avslutad båttur.

Om man har glömt att ta med sig förarenheten går det att köra båten som vanligt, systemet aktiveras inte förrän en förarenhet finns i närheten vid uppstart.

SafetyMOB fungerar på både utombordare och inombordare, bensinmotorer samt dieselmotorer med elektroniskt stopp.

Fri frakt inom Sverige

Pris SafetyMOB – DMG: 1995:- inkl moms.
Slut på lager.

space

SafetyMOB

Centralenhet

Förarenhet

space
Förarenhet

Enkel installation
Att installera en SafetyMOB centralenhet är relativt enkelt och kan utföras av ”Gör det självare”. Centralenhetens kablage för nödstopp ansluts parallellt med befintligt nödstopp – dödmansgrepp. Båtens befintliga nödstopp fortsätter att fungera som vanligt. Om man önskar kan en extern summer anslutas till centralenheten. Det finns även möjlighet att ansluta ett externt relä för att stoppa tex. en elektrisk motor (trolling motor). Om man vill använda fiske/lågfarts-läge behöver man koppla in en strömbrytare för att växla mellan lägena.

Då enheterna kommunicerar med varandra via radio är det fördelaktigt om centralenheten placeras nära ratten och befintligt nödstopp – dödmansgrepp. Systemet är opåverkat av radiotrafik från mobiltelefoner och VHF.

Om man tappar bort förarenheten går det att köpa en ny och aktivera den i systemet.

Teknisk data för centralenhet:
Matningsspänning: 10-16V
Strömförbrukning: 10mA
Storlek: 80x40x20 mm
Reläutgång för nödstopp: 1 slutande, 1brytande
Utgång för externt relä: max 30V, 1A
Utgång för extern summer: 12V/100mA
Inbyggd summer: max 83dBA

Teknisk data för förarenhet:
Batteri: CR2032 3V
Livslängd batteri: minst 1år (två säsonger)
Storlek: 66x30x11 mm
Vikt: 25 gram

Tillverkad i Sverige.

InkopplingDatabladInkopplingManual

[:]